Begravningsgudstjänst för Valborg Larsson hölls torsdagen den
14 december i Björke kyrka. Kantor var Jan-Erik Ahlström och som inledningsmusik spelade han den skotska folkmelodin "Amazing grace" varpå Malin Martis sjöng "Stilla natt" av Frans Gruber. Gemensamt sjöngs psalm 798 "Som liljan på sin äng". Officiant var Janne Manni och han höll ett personligt griftetal över Valborg följt av bön, överlåtelsen och bibelord. Begravningsbönen föregicks av psalm 289:1,2,4 "Guds kärlek är som stranden" och efterföljdes av att Malin sjöng "Gunatt, siv gutt" av Allan Nilsson och Bjørn Kristiansen, och hon var på denna och även sitt tidigare framförande ackompanjerad av kantorn på piano. Efter Herrens bön sjöngs psalm 297 "Härlig är jorden" varpå avsked togs under det att kantorn spelade stilla orgelmusik följt av slutbönen och välsignelsen. Till ackompanjemang av kantorn på piano sjöng officianten "Stad i ljus" av Py Bäckman och som avslutningsmusik spelade kantorn "Tröstevisa" av Benny Andersson och till tonerna av denna så bars Valborg ut till den väntande begravningsbilen. Efterföljande minnesstund hölls i Björkegården. Minnesgåvor hade överlämnats till Diabetesfonden, Cancerfonden och Operation Smile.