Begravningsgudstjänst för Sven-Olof Lindquist hölls i Visborgskyrkan fredagen den 13 oktober. Kantor var Berith Tivell och som inledningsmusik spelade hon "Air" av Johann Sebastian Bach. Solisten Petter Åkeson framförde på trumpet, till orgelackompanjemang av kantorn, "What a wonderful world" av Georg David Weiss och Bob Thiele och han spelade även med i psalmerna. Officiant var prosten Staffan Beijer och efter hans inledningsord sjöngs gemensamt psalm 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" och i sitt griftetal utgick han från andra Korinthierbrevet 5:1 "Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand." följt av bön, överlåtelsen och bibelläsning. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalmerna 190 "Bred dina vida vingar" och 304 "Lär mig, du skog, att vissna glad". Avsked togs under det att kantorn spelade "Ave Verum" av Camille Saint-Saëns och när SHT gick fram spelade solisten och kantorn, på trumpet respektive orgel, SHT – Riddarsången. Efter slutbönen och välsignelsen sjöngs psalm 297 "Härlig är jorden" och som avslutningsmusik spelade kantorn "Largo" av Georg Friedrich Händel. Efterföljande minnesstund hölls i samlingssalen och sonen Fredrick välkomnade och tackade alla som kommit. Tal hölls av Karl Eklund, Olof Nyström för SHT som även läste en för dagen skriven vers, Åke G. Sjöberg och Marita Jonsson. Officianten läste upp minnesgåvorna som hade överlämnats till Cancerfonden från bland andra kollegorna på Gotlands Museum, Gotlands Försvarsmuseum, vännerna i STF Gotland och Täby Sim, till SHT, Bäl Hembygdsförening, Gotlands Blomsterfond, Gotlands Hembygdsförbund, Lions Cancerforskningsfond, Cancerhjälpen, Läkare utan gränser och till Diakonala hjälpverksamheten i Visby Domkyrkoförsamling. Officianten läste dikten "HERRE, tack för Ditt doftande universum" av Bo Setterlind och avslutade samvaron med att läsa bibelord och bön. Blommor hade lämnats från bland andra Arbetskamraterna på CFÖ, SHT och Täby Sim.