Begravningsgudstjänst hölls för Nils-Erik Jacobsson i Tofta kyrka måndagen den
18 september. Kantor var Olof Stenström och han spelade samlingsmusik och som ingångsmusik spelade han den skotska folkmelodin "Amazing grace" varefter Kristina Broberg sjöng med dragspelsackompanjemang av kantorn "Ein leitn sork" av Kjell Thomsson och Dan Svensson följt av att gemensamt sjunga psalm 304 "Lär mig, du skog, att vissna glad". Officiant var Doris Lemke och hon utgick i sitt griftetal från Psaltaren 139 "Du omsluter mig på alla sidor och håller dig i min hand" följt av bön, överlåtelsen och bibelord. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalmerna 176 "Din klara sol går åter opp" och 251:1,2,4 "Var jag går i skogar, berg och dalar". Avsked togs i kyrkan under det att kantorn spelade "Där gullvivan blommar" av Mikael Rickfors, "Sokenveisu" och "Gotländsk sommarnatt" av Svante Pettersson. Kristina sjöng till dragspelsackompanjemang av kantorn "Ändlaus veisu" av Allan Nilsson och
Jan Ekedahl följt av slutbön och välsignelsen varefter Kristina sjöng till orgelackompanjemang av kantorn "Gotland fosterö i Norden" av Gösta Storm och August Fredin och som avslutningsmusik spelade kantorn på dragspel "Vardesveisu" av Allan Nilsson. Den efterföljande minnesstunden hölls på Tofta Strandpensionat. Där läste officianten upp minnesgåvorna som hade överlämnats till Barncancerfonden från bland andra Klinteortens SPF Bowlinggänget, SPF Seniorerna Gotlandsdistriktet och från Idrottsklubben Tjelvar, till Hjärt-Lungfonden, MinStoraDag från bland andra Gotlands Idrottshistoriska Förening, till Rädda Barnens Riksförbund, Victoriafonden och till UNHCR.