Begravningsgudstjänst för Marie Dahlström hölls i Allhelgonakapellet fredagen den 22 september. Kantor var Alma Hedlund Emilsson och hon spelade först samlingsmusik och sedan som inledning "Aria från Goldbergvariationerna" av Johann Sebastian Bach varpå brodern Krister Dahlström, på gitarr, framförde "Spanish Romance" av anonym författare. Officiant var Monika May och efter hennes inledningsord sjöngs gemensamt psalm 175:1,7,9 "Den signade dag" och i sitt griftetal utgick hon från Romarbrevet 8:38-39 "Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre." följt av bön, överlåtelsen och bibelord. På CD framfördes med elgitarr och sång "Love is...Love is not...!" av och med Shahin och efter begravningsbönen och Herrens bön sjöngs psalm 256 "Var inte rädd". Avsked togs under det att kantorn spelade nyss sjungna psalmen 256 och "Till din blomstrande äng" av Tomas Boström följt av slutbön och välsignelsen. Krister framförde på gitarr "Recuerdos de la Alhambra" av Francisco Tárrega, "Kärleksvals" av Ulrik Neumann och "Så skimrande var aldrig havet" av Evert Taube. Som avslutningsmusik spelade kantorn "Arioso" av Johann Sebastian Bach. Minnesgåvor hade överlämnats till Cancerfonden från bland andra Guteskolan med personal.