Begravningsgudstjänst hölls för Lennart Dahlin i Allhelgonakapellet torsdagen
den 5 oktober. Som inledningsmusik fick man lyssna på digitalt media när Elvis Presley sjöng den skotska folkmelodin "Amazing grace" varefter psalm 256 "Var inte rädd" sjöngs gemensamt. Officiant var Sune Österdahl och han utgick i sitt griftetal från Matteusevangeliet 28:18-20 "Och jag är med er alla dagar till tidens slut" följt av bön och överlåtelsen. På digitalt media fick man lyssna till när Arja Sayoma sjöng "Jag vill tacka livet" av Jan Hammarlund och Violeta Parra följt av bibelord. Begravningsbönen, Herrens bön och välsignelsen omramades av psalmerna 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" och 190 "Bred dina vida vingar". Avsked togs i kapellet följt av slutbön och som avslutningsmusik fick man lyssna på digitalt media när Helene Sjöholm sjöng "Du är min man" av Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Minnesgåvor hade överlämnats till Barncancerfonden från Morgonbadarna, till Hjärt-Lungfonden, Världens Barn, Rotary Polio Plus från Slite Rotaryklubb och till Sjöräddningssällskapet från bland andra Executive Jet Management. Blommor hade lämnats från bland andra Gotlands Golfförbund, vännerna på Slite Golfklubb och från Gahnströms Maskin AB.