Begravningsgudstjänst för Lars-Erik Lewedahl, Vibble, hölls i Allhelgonakapellet onsdagen den 1 november 2017. Som inledningsmusik spelade Lars Gullin på barytonsaxofon sin egna komposition Danny´s Dream från ett digitalt media och därefter sjöngs psalm 249 "Blott en dag" gemensamt till Petter Åkesons trumpetackompanjemang. Petter ackompanjerade kantorn Kerstin Gahne i samtliga psalmer. Officianten Josef Edebol utgick i sitt griftetal från Josua 1:5 "Jag skall inte lämna dig eller överge dig." varefter han förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 251:1-2 "Var jag går i skogar, berg och dalar" och psalm 231 "Oändlig nåd". Under avskedstagandet i kapellet spelade kantorn stilla orgelmusik och därefter följde slutbön samt välsignelsen. Som avslutningsmusik framförde Petter och Kerstin tillsammans Py Bäckmans "Stad i ljus". Minnesgåvor var skänkta till Cancerfonden från bland andra Handelsbanken, Visby Öster. Minnesgåvor var även skänkta till VI-Skogen.