Begravningsgudstjänst för Inga-Greta Nilsson hölls i Vårdklockans kyrka fredagen den 6 oktober 2017. Som inledningsmusik spelade kantorn Sara Boström på flygeln tillsammans med Henrik Segerberg på flöjt Benny Anderssons "Tröstevisa" och därefter sjöngs psalm 285 "Det finns djup i Herrens godhet" gemensamt. I samtliga psalmer ackompanjerade Henrik på flöjt. Officianten Tomas Boström höll ett personligt griftetal och sjöng sin egna komposition "En grind av kärlek…" varefter han förrättade överlåtelsen samt lade ned tre vita rosor som skulle symbolisera godhet, trohet och innerlig kärlek. Under avskedstagandet i kyrkan spelade kantorn stilla musik och därefter följde slutbön samt psalm 297 "Härlig är jorden" som sjöngs unisont. Herrens bön och välsignelsen efterföljdes av psalm 190 "Bred dina vida vingar". Som avslutningsmusik spelade Sara och Henrik "Gammal fäbodpsalm" av Oskar Lindberg. På den efterföljande minnesstunden i Regnbågen läste Tomas upp minnesgåvor skänkta till Demensfonden, sonen Anders talade till minnet av sin mor och avslutningsvis sjöng Sara och Tomas "Tröstevisa" med text av Cajsa-Stina Åkerström.