Borgerlig begravningsakt för Gunnar Gustafsson, Fröjel, hölls i Allhelgonakapellet fredagen den 20 oktober 2017. Som inledningsmusik sjöng Sångsällskapet NS, från ett digitalt media, under ledning av Lars-Erik Gottlander "Blommande sköna dalar" av August Enderberg och Zacharias Topelius och därefter hälsade officianten Sune Jacobsson välkommen och läste Nils Ferlins dikt "Vårt liv är en vindfläkt". Psalm 304 "Lär mig, du skog, att vissna glad" sjöngs gemensamt till Malin Martis pianoackompanjemang och därefter läste Sune dikten "När en blomma bryts av" av Atle Burman följt av minnestalet. Psalm 256 "Var inte rädd" omramades av att Sune läste Atle Burmans dikter "Kom vila du lilla fågel" och "Jag drömde att jag flög som en fågel en gång". Malin sjöng a capella Nils Ferlins och Ola Höglunds "Inte ens en grå liten fågel". Under avskedet i kapellet spelades fågelkvitter upp från ett digitalt media och talade till minnet av Gunnar gjorde Gösta Svensson samt Ulf Bogren och därefter sjöng Malin "Det kommer en dag" av Birgitta Bäckström. Sune läste Atle Burmans dikter "Kanske är det först vid dagens slut" och "Kom visa mig vägen" varefter Elin Lannemyr, Anna Emilsson och Martin Gribbe, från ett digitalt media, till Asuka Nakamuras pianoackompanjemang sjöng Prinsessan Eugenies och Carl Wilhelm Böttigers "Novemberqvällen" som avslutningsmusik. På den efterföljande minnesstunden i Flundrevikens samlingslokal talade Ulf Bogren och systern Birgitta Linderoth, syskonbarnen Erik och Kalle läste upp minnesgåvor skänkta till VI-skogen. Sune tackade på gästernas och de anhörigas vägnar och läste Åke G Sjöbergs dikt "En tid utan tid". Gravsättning skedde på Fröjel kyrkogård med ett stopp vid Gannarve i Fröjel, där läste Sune dikten "Frid viskar träden" och vid graven läste han dikten från begravningsannonsen "Från höga skyn", båda dikterna av okända författare.