Begravningsgudstjänst för Gun Gahnström hölls i Östra gravkapellet torsdagen den 19 oktober 2017. Som inledningsmusik spelade kantorn Berith Tivell på orgeln den ryska folkvisan "Jag har hört om stad" och därefter sjöngs psalm 249 "Blott en dag" gemensamt. Officianten kyrkoherde emeritus Staffan Beijer utgick i sitt griftetal från Första Petrusbrevet 1:8-9 "Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning." varefter han förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 277 "Så tag nu mina händer" och psalm 190 "Bred dina vida vingar". Efter avskedet i kapellet läste officianten upp minnesgåvor skänkta till Barncancerfonden, till Hjärt-Lungfonden och till Bysarna Speedway. Officianten läste upp hälsningarna på blommorna från blomstergärden kring urnan och där kan nämnas blommor från bland andra GMF Speedwayklubb. Slutbön och välsignelsen efterföljdes av psalm 297 "Härlig är jorden" vilken sjöngs unisont. Under det att kantorn spelade Dallas Fraziers "Han är min sång och min glädje" bars Guns urna ut till gravsättning på Östra kyrkogården.