Begravningsgudstjänst för Gertrud Ahlqvist hölls i Fleringe kyrka fredagen den 27 oktober. Kantor var Gunilla Angelöf och som ingångsmusik spelade hon "Elegi" av C. J. Kihlén varpå Carina Ahlqvist, Ingrid Ahlqvist och Caroline Bengtsson från sånggruppen VivaNorr sjöng "Aftonstämning" av C. J. Kihlén. Gemensamt sjöngs psalm 221 "Skynda till Jesus, Frälsaren kär". Officiant var Johan Sunnerstam och han framförde ett personligt griftetal följt av bön, överlåtelsen och bibelord. VivaNorr sjöng "Helige Ande" av C. J. Kihlén, och var på denna och även sitt tidigare framförande ackompanjerad av kantorn och efter begravningsbönen och Herrens bön sjöngs gemensamt "Säg, minnes du psalmen?" av E. Leino och O. Merikanto. Avsked togs under det att kantorn spelade stilla orgelmusik av Gertruds pappa C. J. Kihlén och efter slutbönen och välsignelsen spelade hon som utgångsmusik "Färdemannens psalm" av I. Hannikainen under vilken kistan bars ut till den väntande begravningsbilen. Efterföljande minnesstund hölls i Församlingshemmet. Örjan Kolmodin sjöng "Den jag kunde va" av Mikael Wiehe som han sjöng personligt till Gertrud, "Som en bro över mörka vatten" av Paul Simon med svensk text av Åke Arenhill och "Rör vid min själ" av Brendan Graham och Rolf Løvland med svensk text av Åsa Jinder och mellan sångerna framförde han varma och fina minnen. Officianten läste upp minnesgåvorna som hade överlämnats till Cancerfonden, Svante Petterssons minnesfond, Idre Hembygdsförening och till Fistulasjukhuset i Adis Abeba, Etiopien. Officianten tackade alla på de anhörigas vägnar och avslutade samvaron.