Begravningsgudstjänst för David Jakobsson hölls fredagen den 2 februari 2018 i Stenkumla kyrka. Kantor Kerstin Gahne spelade den skotska folkmelodin "Amazing grace" som inledning och därefter framförde solisterna Erik Jakobsson, sång och piano, Anders Jakobsson, sång och saxofon, Lena Eriksson, Helena Jakobsson och Annette Jakobsson, alla sång, "Närmare mig" av Clas Vårdstedt. Psalm 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" sjöngs gemensamt. Monika May var officiant och i sitt griftetal utgick hon från Psaltaren 103:15-17 "En människas dagar är som gräset…". Begravningsbönen och Herrens bön föregicks av den gemensamma psalmen 271 "Närmare, Gud, till dig, närmare dig" och Ted Gärdestads "För kärlekens skull" framförd instrumentalt av solisterna och efterföljdes av psalm 297 "Härlig är jorden". Avsked togs i kyrkan och efter officiantens slutbön så framförde solisterna "Jag hoppas" av Erik Jakobsson. Akten avslutades sedan med att kantorn spelade Svante Petterssons "Gotländsk sommarnatt". Efterföljande minnesstund hölls på Suderbys Herrgård och där hälsade Lena Påhlsson välkommen och talade lite om David. Syskonbarnen som sjöng i kyrkan sjöng tre sånger. Officianten läste upp minnesgåvor överlämnade till Cancerfonden, till Hjärnfonden, till Individuell Människohjälp, till Strokefonden, till Sjöräddningssällskapet och till Läkarmissionen. Hon läste också upp minnen och tankar från brorsonen Anders. Talade till minnet av David gjorde Gertinge Pettersson och avslutningsvis tackade syskonbarnen på de anhörigas vägnar.