Begravningsgudstjänst hölls för Dagny Franzén i Visby Domkyrka onsdagen den
4 oktober. Kantor var Berith Tivell och hon spelade som inledningsmusik "Memory" av Andrew Lloyd Webber varefter Linn Klintberg sjöng "Vem kan segla för utan vind" en folkvisa från Åland. Officiant var Karen Holm och efter hennes inledningsord sjöngs gemensamt psalm 190 "Bred dina vida vingar". Officianten utgick i sitt griftetal från Johannesevangeliet 16:22 "Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er" samt en dikt som officianten läste från Dottern Sofie följt av bön, överlåtelsen, bibelord, begravningsbön och Herrens bön. Psalm 248 "Tryggare kan ingen vara" sjöngs gemensamt. Avsked togs i kyrkan under det att kantorn spelade stilla orgelmusik följt av fridslysning och välsignelsen. Linn sjöng "Gunatt, siv gutt" av Allan Nilsson och Bjørn Kristiansen, varav denna och även den tidigare sången ackompanjerades hon av kantorn på piano. Som avslutningsmusik spelade kantorn Francesco Sartoris "Time to say goodbye". Den efterföljande minnesstunden hölls på Odd Fellow. Där läste officianten upp minnesgåvorna som hade överlämnat till Cancerfonden, Gotlands Blomsterfond, Hjärt-Lungfonden från bland andra Vks THB, Röda Korset, Sjöräddningen "Gotland", Lions Cancerforskningsfond, Läkare utan gränser och till Barncancerfonden.