Begravningsgudstjänst för Allan Dahlberg hölls i Östra gravkapellet fredagen den 8 september 2017. Som inledningsmusik spelade kantorn Hans-Gunnar Engström på orgeln Johann Sebastian Bachs "Air" och därefter sjöngs psalm 199:3-5 "Den blomstertid nu kommer" gemensamt. Officianten Camilla Vallhagen höll ett personligt griftetal varefter hon förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 730 "Må din väg gå dig till mötes" och psalm 200:4-8 "I denna ljuva sommartid". Under avskedet i kapellet spelade kantorn stilla orgelmusik och därefter följde slutbön och välsignelsen. Som avslutningsmusik spelade kantorn "Gotländsk sommarnatt" av Svante Pettersson. Minnesgåvor hade lämnats till Cancerfonden och till Hjärt-Lungfonden.