Begravningsgudstjänst för Åke Fordal, Björke, hölls i Väskinde kyrka fredagen den 13 oktober 2017. Som inledningsmusik spelade kantorn Christoffer Lahrin på orgeln "O store Gud" av okänt ursprung och därefter sjöng solisten Stefan Larsson till eget gitarrackompanjemang Noel och Joe Shermans "Ramblin' Rose". Psalm 304 "Lär mig, du skog, att vissna glad" sjöngs gemensamt. Officianten kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo utgick i sitt griftetal från Matteusevangeliet 13:44 "Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker." varefter hon förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 271 "Närmare, Gud till dig" och psalm 190 "Bred dina vida vingar". Under avskedstagandet spelade kantorn Hans-Lennart Raasks "Du omsluter mig" och därefter följde slutbön och välsignelsen. Solisten framförde Kenneth och Ted Gärdestads "Himlen är oskyldigt blå" och som avslutningsmusik spelade kantorn den skotska folkmelodin "Amazing grace". På den efterföljande minnesstunden i församlingshemmet läste officianten upp minnesgåvor skänkta till Demensfonden från bland andra Gotlands Radioamatörklubb. Minnesgåvor var även skänkta till Demensföreningen Gotland från Boende och Personal på Syrengården. Dottern Marie och sonen Johan talade till minnet av sin pappa och avslutningsvis tackade officianten på gästernas vägnar.