Maria Modig var tidigare ytterst ansvarig för kultur- och fritidsförvaltningen. Men sedan en period tillbaka har hon arbetat med olika frågor vid regionstyrelseförvaltningen. Nu är det klart att hon fått ett nytt jobb vid Region Gotland.

– Jag är chef för avdelningen för regional utveckling. Där har vi haft två enheter och det kommer nu att bli tre enheter vid årsskiftet. Där blir Maria Modig en av enhetscheferna, säger Stefan Persson, chef för avdelningen för regional utveckling.

Hon har redan nu arbetat med att se över hur Inspiration Gotlands verksamhet ska tas in i Region Gotland och även en filmstrategi för regionen. Nu blir hon chef över flera av de medarbetare som flyttar över från Inspiration Gotland.

– Det blev klart att hon fick jobbet som enhetschef i onsdags, säger Stefan Persson.

Maria Modig är nöjd med sin nya tjänst som enhetschef och hon tillträder formellt 1 januari 2018.

– Jag tycker att det känns som en utmaning och nu få sätta tänderna i något som delvis är annorlunda gentemot det jag gjort innan. Det ska verkligen bli intresserant att jobba med frågor som rör internationella arbetet, besöksnäring, attraktionskraft och näringslivet på Gotland, säger Maria Modig.

Kultur- och fritidsförvaltningen försvinner vid årsskiftet.