Anette Schilde, minoritetsägare och tidigare vd för Skärgårdsbolaget, är kritisk till onsdagens tillkännagivande att Skärgårdsbolaget ska likvideras och verksamheten tas över av Rederi AB Gotlands, även kallat Gotlandsbolaget, dotterbolag Rederi AB Faludden.

LÄS ÄVEN: Gotlandsbolaget tar över skärgårdstrafiken efter tvist

Enligt Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland, är det minoritetsägarna som vill se en likvidation av bolaget.

Artikelbild

| Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

– Det stämmer inte. Däremot har vi begärt in ekonomiska rapporter, men det har vi inte fått. Vi vet faktiskt inte hur bolaget mår, säger Anette Schilde.

Hon påpekar att senaste kontrollstämman var i november 2016 och att det då beslutades att bolaget skulle drivas vidare. Minoritetsägarna röstade då för en likvidation, men hon påpekar att det är en skyldighet i en sådan situation enligt aktiebolagslagen. Någon begäran om likvidation finns inte, påpekar hon.

– Att vi röstade för likvidation på kontrollstämman inte innebär att vi är för en likvidation nu, säger Anette Schilde.

Håkan Johansson medger att det inte finns något formellt beslut om likvidation av Skärgårdsbolaget.

Artikelbild

| Anette Schilde, minoritetsägare Skärgårdsbolaget AB.

– Det har inte beslutats. Bolaget kommer i god ordning att ha en extra stämma, det kommer att gå ut en kallelse, säger Håkan Johansson.

Han hävdar fortsatt att önskemålet om likvidation kommer från minoritetsägarna.

Han påpekar också att Gotlandsbolaget tidigare i år röstade för att fortsätta verksamheten och rädda trafiken.

Är du för eller emot en likvidation?

– Vad vi tycker är viktigast är att säkra att den dagliga trafiken går och att medarbetarna ombord har trygga arbetsvillkor.

– Det är trafikförvaltningen, och ingen annan, som valt att säga upp avtalet. Vi har att förhålla oss till att de valt att ålägga oss att ta över trafiken, säger Håkan Johansson.

Även om Håkan Johansson inte vill säga att han är för en likvidation så förväntar han sig att beslutet kommer att tas av stämman.

– Vi är majoritetsägare, så vi kan förvänta oss att vi så småningom kommer att tillmötesgå minoritetsägarnas önskemål om likvidation, säger Håkan Johansson.

Anette Schilde ifrågasätter också att Gotlandsbolaget tar över bolagets alla tillgångar i form av exempelvis inventarier och varulager när Gotlandsbolaget tar över trafiken 20 april.

– Gotlandsbolaget har inte rätt till alla inventarier, oavsett om bolaget har skulder eller inte. Man kan inte bara ta någon annans inventarier, säger Anette Schilde.

Enligt Håkan Johansson pågår en verksamhetsövergång från Skärgårdsbolaget.

– De eventuella tillgångar som Anette Schilde pekar på bortser till fullo från de skulder och förluster som finns i bolaget.

Avtalsbytet gäller från och med 20 april, även om det formella beslutet kommer att tas av trafiknämnden under våren.