– Vi vill säkerställa kostnadsutvecklingen framöver. Vi vill inte ha några okontrollerade kostnadsökningar, säger Pigge Werkelin.

I dag nyttjar bolaget marken som ägs av regionen genom avtal som löper tio år i taget.

Det var efter att Norderstrands camping fått vetskap om att Region Gotland och Novi resort, före detta Tott, fört diskussioner om att bostadsrättföreningen skulle få köpa en fastighet som ligger intill campingen som frågan om markköp blev aktuell även för Werkelinbolagen.

Norderstrands campings ambition är att fortsätta med den nuvarande verksamheten med utveckling av campingen.

– Det gäller att utveckla verksamheten och om vi ska låna pengar så måste vi ha en långsiktigt ekonomisk planering, säger Pigge Werkelin.

Utöver fastigheten Norderstrand 1:23, som bolaget nu önskar köpa, är Pigge Werkelin även intresserad av att köpa ytterligare lite mer mark norr om fastigheten.

– Vi vill utnyttja mer mark, det här är ytterligare fem procent av markområdet som ligger norr om Norderstrand och som inte används i dag, säger Pigge Werkelin.