Region Gotlands teknikförvaltning driver projektet Kvarnåkershamns nya vattenverk som ska sörja för södra Gotlands vattenförsörjning genom att avsalta havsvatten. Det ska bli fem gånger så stort som avsaltningsverket i Herrvik och producera 5 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Nu meddelar förvaltningen att projektet kommer ta längre tid än man hade hoppats.

– Det här är inte en försening egentligen utan det handlar om att vi har försökt få det färdigt till 2018 och varit medvetna om att det är en snudd på omöjlig tidsplan. Nu har vi kommit så långt att vi inser att det inte är seriöst att tro att vi är färdiga till 2018, säger Patric Ramberg, förvaltningschef på teknikförvaltningen.

LÄS OCKSÅ: Så många påverkas av vattenstoppet

Det är många saker som ska klaffa för att projektet ska komma i mål. Det handlar bland annat om miljölagar som till exempel strandskydd, upphandlingar, djup- och bottenförhållanden för själva intagningsleden. Bygglov ska också gå igenom så teknikförvaltningen kan inte att lova allt är helt klart ens till sommaren 2019.

– Det här är ett ärende som alla andra ärenden. Vi ska ha bygglov och upphandlingar, det kan tänkas att någon vill överpröva dessa, så det finns mycket som ligger utom vår kontroll, säger Patric Ramberg.

Konkret innebär senareläggandet av bräckvattenverket att den som är i färd att bygga hus inte kan ansluta sig till det kommunala dricksvattennätet förrän tidigast sommaren 2019.

Detta gäller från regionens södra pumpstation i Tofta och söderut.

– Annars får man sörja för sin vattensituation själv och då får man borra efter vatten. Anslutningsstoppet gäller till det kommunala nätet, säger Patric Ramberg.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.