– Vi har godkänt ett rivningslov här idag. Så vi får se var det kommer, om det överklagas eller så. Vi har fått en utfästelse från fastighetsägaren att huset inte kommer att rivas förrän man fått bygglov för det nya. Nu kan vi kontrollera vad som kommer att byggas istället, säger byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP).

Ännu finns ingen bygglovsansökan för en ersättningsbyggnad.

– Det folk har sett som olika förslag på ritningar och annat i medier finns inte för byggnadsnämnden. Det är bara rena spekulationer. Vi kommer ha otroligt höga krav på siktlinjer och utformning, berättar han.

LÄS MER: Vill bygga om helt kvarter i innerstan

Rivningsansökan var uppe i byggnadsnämnden i februari, men nämnden bedömde då att det fanns oklarheter och väntade med beslut. Men på onsdagen var det en enig nämnd som beslutade att godkänna ett rivningslov.

– Det här har varit ett jättesvårt ärende som har skapat både debatt och intresse för innerstan och världsarvet. Det är förmodligen ett av de svåraste den här mandatperioden. Men alla var eniga i nämnden nu. Vi anser att bulhuset inte har ett så högt kulturvärde i och med att det har blivit förvanskat genom åren. Hade det legat på en gata med flera sammanhängande bulhus hade det varit en helt annan sak. Om det hade legat i Fiskargränd tillexempel hade det här aldrig blivit en fråga. Men nu bedömer vi det vara en mindre avvikelse från byggnadsordningen, berättar Karl-Allan Nordblom.