– Vi ser inte att det är på väg neråt, men det är kanske ett lite planare läge just nu. Det finns dock inget i nuläget som tyder på att det kommer att bli ett stort prisras, berättar Jenny Holgersson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Visby.

Eric Randlert från Mäklarhuset håller med:

– Vi har inga toppar och dalar på Gotland, utan mer runda kurvor. I en storstad går det upp, och så går det rakt ner. Vi har en långsammare kurva än vad storstäderna har oavsett vad vi säljer.

Eric Randlert märker framförallt ett högt efterfrågetryck på bostäder med hög standard hos lite mer kräsna spekulanter.

– Vi har en stabil marknad, och en rätt kräsen spekulantkår, kan man säga. Har du ett bra hus eller en lägenhet i ett bra skick, då får du fortfarande bra betalt. Marknaden är mer villig att betala än att köpa och renovera.

En bostadsrätt på Gotland kostade i genomsnitt 32 665 kronor per kvadratmeter under tremånadersperioden maj till och med juli i år, visar statistik från Svensk Mäklarstatistik. En villa kostade i genomsnitt 2 806 000 kronor under samma period. Priserna på bostadsrätter har ökat med tolv procent, jämfört med motsvarande period förra året, men minskat med sju procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Villapriserna har däremot ökat med fem procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och med tio procent jämfört med ett år tidigare.

Efter sommaren och semestern brukar försäljningarna ta fart på nytt, något som Jenny Holgersson märkt.

– Vi har ju två marknader på Gotland. Fritidshusen är det mer drag på under våren och mitt i sommaren, vanliga villor och bostadsrätter säljs året om.

Eric Randlert har däremot märkt en tendens till en större försiktighet hos köpare det senaste halvåret.

– Det beror nog på att det blivit lite snack om räntan, och att man blir mer eftertänksam.

Men det kommer inte att märkas någon dramatik i ränteutvecklingen framöver, spår han.

– Jag tror helt klart att räntorna kommer att gå upp, men absolut inte så mycket som på tidiga 1990-talet. Att ligga kvar på rekordlåga räntor blir också fel. Om det blir en större inflation, kan vi inte synka räntan mer, eftersom vi har en negativ reporänta. Men vi har en helt annan penningpolitik nu när kronan är rörlig, tidigare var den fast.

Eric Randlert har inte heller märkt att de skärpta amorteringskraven har minskat efterfrågan på bostäder.

– Nej, det har vi inte märkt något av över huvud taget. Där tycker jag att vi ska ge beröm till bankerna som började jobba med de nya amorteringskraven långt innan de föll i kraft. Marknaden är påläst helt enkelt.

Jenny Holgersson tycker att yngre är bra på att spara pengar till boende idag, speciellt när man inte har föräldrar som har stora kapitaltillgångar.

– Jag ser att många yngre är duktiga på att spara pengar till en kontantinsats. Men visst kan det vara så att föräldrarna många gånger hjälper till och kanske tar ut pant i en befintlig fastighet för att få loss en kontantinsats.

Det byggs mycket i Visby just nu, vilka konsekvenser får det på bostadsmarknaden?

– Det har inte märkts, än så länge. Gotland har idag alltfler egenhushåll, eftersom jag tyvärr tyckt mig märka allt fler separationer. När det byggs nytt sätts det ofta en ny prisstämpel, vilket gör att övriga bostadsrätter följer med. Är man villig att betala ett visst pris på nyproduktion, då är man villig att betala mer på en äldre lägenhet också, säger Eric Randlert. Jenny Holgersson ser inte bara att prisutvecklingen i Visby gått upp de senaste åren, utan även de objekt som ligger inom en till två mil från Visby, och som har nära till service och med ett bra pendlingsavstånd till stan. Dessutom har fastighetspriserna i Slite nära fördubblats under de senaste sex åren som Jenny Holgersson arbetat som mäklare på Gotland.

– När jag började jobba som mäklare låg priserna på under en miljon. Nu har det nästan dubblerats. Det beror nog på att det finns service, skolor och att det är ett levande samhälle.

Att försvaret utökat sin närvaro på Gotland igen märks tydligt på visningarna, berättar Eric Randlert.

– Så fort vi har hus i Visby och tre mil utåt har vi alltid någon militär med på visningarna. I deras värld är avstånd inga problem, de är beredda att bo utanför stan.

Jobbet som mäklare på Gotland innebär en stor variation, säger Eric Randlert.

– Det är det som är så roligt här. Jag åker omkring 2000 mil och gör ungefär 100 försäljningar per år, och det slår mig ofta hur oerhört privilegierade vi är här.