För Karl-Allan Nordblom (MP), ordförande i byggnadsnämnden, är den nya parkeringsstrategin en viktig pusselbit i bygglovsprocessen.

– Vi har så urgamla riktlinjer för parkeringstalen, så för byggnadsnämnden är det viktigt att få det här moderniserat och få ner parkeringstalen.

LÄS MER: FÖRSLAG Storparkering med skyttelbussar till centrum

Artikelbild

| P-automat på Tage Cervins gata i Visby.foto: bengan zettergren/arkiv

Parkeringstalen, som bland annat kräver upp till 1,5 parkeringsplats per lägenhet, ställer till problem vid nybyggnation.

– Det tycker vi känns omodernt och är det exempelvis studentlägenheter kanske man inte behöver några parkeringar alls, säger Karl-Allan Nordblom.

Riktlinjerna, som har många decennier på nacken, gäller tills det finns ett nytt regelverk.

– Det är en regel, men ibland frångår vi den när vi ser att det inte kommer att fungera. Då får det bära eller brista i den beslutsgivningen.

I innerstaden är det särskilt svårt att följa parkeringstalen.

– När det tillkommer någon lägenhet i innerstan då kanske det inte fungerar med någon parkering över huvud taget. Då kanske man begär att man köper något på utsidan av muren istället så man får någonstans att ställa bilen.

LÄS MER: P-strategin på gång: Förslag på att slopa p-skiva

Ett annat exempel där parkeringstalen satt käppar i hjulen i innerstaden är hotell som vill bygga ut. Karl-Allan Nordblom har hört talas om problemet. Han har inte haft något ärende i nämnden, men säger att det kan ha stannat på tjänstemannanivå.

– Har man ett hotell i innerstan så måste man ju kunna lösa parkering på något sätt. Det är inte säkert att parkeringsstrategin löser det, men däremot så kanske man inte behöver så mycket parkering, säger han.

Ett förslag i parkeringsstrategin är att inga nya markparkeringar ska byggas i Visby, och att befintliga parkeringar ska byggas in. Att helt slopa markparkeringar är inte realistiskt, tror Karl-Allan Nordblom.

– Men inriktningen framåt är att man ska försöka undvika stora ytparkeringar och styra mot parkeringshus eller parkering under mark.

På Östercentrum planeras för bostäder på ungefär halva Coop-parkeringen, vilket innebär en lösning med parkering under husen. Kvarteret Bläckfisken på Lummelundsväg har en liknande lösning och även planerna för Visborg omfattar parkeringshus istället för markparkering.

– Det är dyrare än parkering ovan jord, men samtidigt blir det mer yta för bostadsbyggande.

Byggnadsnämnden har bland annat besökt husexpot Vallastaden i Linköping.

– Där tillåter man ingen parkering av privata bilar inom bostadskvarteren. Avståndet till parkeringshuset är lika långt som till busshållplatsen så man har jämställt olika transportmedel. Däremot tillåter man bilpoolsbilar och av- och påstigning inom området. Det här är något vi har tagit till oss och som vi tycker känns modernt. Det ska vara gång- och cykeltrafik som är rådande, säger Karl-Allan Nordblom.

Parkeringsstrategin ska att vara klar inom kort och kommer då skickas ut på remiss innan den behandlas av politikerna med start i november.