Fastigheten Fänriken 1 ligger utmed Follingboväg, granne med Fänriken 2 där Geab har sitt kontor. Båda fastigheterna ägs av Fjaugen fastighetsbolag AB som i sin tur ägs av Hans-Göran Eklund och Anna Karimo.

– Nuvarande plan tillåter bara kontor och handel, men nu är bostäder det enda som finns efterfrågan på, säger Hans-Göran Eklund, som nu lämnat in en ansökan till regionen om planbesked.

Fjaugen har flera gånger ansökt om bygglov för Fänriken 1, men fått avslag. 2011 ansöktes om att få bygga handelshus och biltvätt och 2013 gällde ansökan en biltvätt av modellen "gör-det själv". Den senare drogs dock tillbaka.

Artikelbild

| Detalj ur bilaga till ansökan om planbesked för fastigheten Fänriken 1 i Visby.

2014 ansöktes om planbesked för att detaljplanen skulle kompletteras med att omfatta även bostäder. Ansökan avslogs senare samma år.

Nu hoppas Hans-Göran Eklund på bättre lycka.

– Tidigare har det varit ett hinder med flyget, men det är löst nu. Om vi inte får bygga bostäder är fastigheten värdelös, säger han.

Tidigare har fastigheten legat inom den zon som påverkas av flygets inflygsbuller, men sedan bullerkartan ritats om hoppas Hans-Göran Eklund att det ska bli lättare att bygga bostäder.

I första hand vill Fjaugen bygga ett vårdboende med 54 lägenheter. Ett vårdföretag har visat intresse för att etablera ett nytt äldreboende, men vilket företag det handlar om vill Hans-Göran Eklund inte avslöja.

– Jag vet inte vart det tar vägen. I första hand vill vi bygga ett vårdboende, men annars någon annan typ av bostäder. Vi har redan byggt ett äldreboende på Fältgatan i Visby, så vi har erfarenhet från branschen.

Om Fjaugen får positivt planbesked beräknas boendet öppna tidigast år 2021.