När allt byggande på A7-fältet i Visby är klart kan den nya stadsdelen har fått runt 800 lägenheter och villor.

LÄS MER: Byggplaner – 320 nya lägenheter i Visby

På onsdag ska byggnadsnämnden ta ställning till Gotlandshems bygglovsansökan för ännu en obebyggd tomt i området, Sergeanten 5. Den fastigheten ligger utmed Stora Törnekvior, direkt öster om de radhus som byggts i hörntomten Allégatan/Stora Törnekvior. Gotlandshem vill bygga sex hyreshus bestående av ettor, tvåor, treor och fyror. Enligt förslaget blir det loftgångshus med parkeringar i direkt anslutning till bostäderna.

Totalt rör det sig om 72 lägenheter med etappvis inflyttning under 2019 och byggstart redan i år. När ärendet var uppe i byggnadsnämndens arbetsutskott hade politikerna inga invändningar och föreslår att byggnadsnämnden ska godkänna bygglovsansökan.

LÄS MER: Så här kommer A7-området att se ut