Detaljplanen för Dovhjorten 6 är ute på remiss och länsstyrelsen är kritisk till att planen omfattar ett så litet område. Men regionstyrelsen godkände på torsdagen planförslaget.

LÄS MER: Ny detaljplan för Åhlénshuset dröjer

– Vi delar inte länsstyrelsens syn på att byggnationen skulle vara i konflikt med riksintressen eller världsarv. RS är väldigt positiv till det här och ser gärna att man bygger bostäder och bygger högre, säger Brittis Benzler (V).

– Östercentrum är en väg att hitta fler bostäder i Visby, säger Isabel Enström (Mp).

Regionstyrelsen godkände även exploateringsavtalet för fastigheten Sergeanten 5 på A7-fältet som ger Gotlandshem tillstånd att bygga 72 nya lägenheter för en köpeskilling på knappt 8,1 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Här är fler lägenheter på gång i Visby

Byggstarten beräknas starta redan under hösten och inflyttning är planerad till 2019.

Politikerna godkände även markanvisningsavtalet för fastigheten Järnvägen 4 med Gillöga AB, som vann markanvisningstävlingen för den nuvarande parkeringsplatsen intill Peder Hardings väg och Mejerigatan.

Enligt Gillögas förslag ska 15 lägenheter i ett trevåningshus byggas med ett-, två- och trerummare, samt ett stadsradhus med sexrummare.

LÄS MER: Grå parkering blir exklusiv boendemiljö