Vid torsdagens sammanträde hävde regionstyrelsen det stopp för försäljning av fastigheter, som gällt sedan den omdebatterade tomtförsäljningen på A7 i februari. Efter det klubbade regionstyrelsen genom de åtta tomterna i kvarteret Malajen, som var uppe för beslut på nytt.

– Vi har haft bygg och utvecklingsfokus under hela samrådet – och A7-fältet har varit i fokus. Det börjar bli fullbyggt där nu, säger Isabel Enström (MP).

Regionstyrelsen godkände även exploateringsavtalen med HSB (Signallottan 3), Wisab (Sergeanten 3), Boklok (Sergeanten 4) och Hemsehem AB (Malajen 10) som alla vill bygga på A 7-området. Totalt 220 lägenheter och avtal som ger mer än 30 miljoner kronor till regionen.

Dessutom godkändes markanvisningsavtal med GBJ bostadsutveckling AB (Signallottan 2) och Gotlandshem (Sergeanten 5), som vill bygga sammanlagt 100 lägenheter på A 7-området.

– Det känns bra att vi har gjort nya tag. Vi har följt rutinerna som vi ska och nu öppnar vi för att kunna sälja igen. Alla de här processerna vi har beslutat om idag är ett tecken på utveckling och företagande på Gotland, säger Saga Carlgren (V).