Krönika Tips på hur man förebygger allt det som vi den senaste veckan kunnat läsa hundratusentals kvinnor vittna om på internet:

Prata med sönerna, från att de i princip är talkunniga, om vikten av att respektera andra människors gränser. Prata om hur saker och ting känns. Hur känns det när en kompis slår eller knuffar en på förskolan? Informera om att man inte får krama eller klappa på en annan människa utan att fråga först. Lev även själv som du lär. Tvinga inte barn att kramas. Respektera deras integritet och lär dem att respektera andras.

Från fem, sexårsåldern går det väldigt bra att prata med barn om könsroller, pojkar och flickor och allt sånt där. De är nämligen redan då väldigt på det klara med hur saker och ting ligger till. Man kan prata om hur flickor respektive pojkar ÄR. Man kan fråga vilka som pratar mest på förskolan, flickorna eller pojkarna? Man kan prata kring varför. Man kan redan här lära barnen att ifrågasätta sina egna fördomar. Det krävs dock att man också ifrågasätter sina egna.

Tänk aldrig någonsin tanken att någonting ÄR på ett visst sätt bara för att din son/barnbarn/elev/ är pojke. Han gillar inte att snacka om hur det är i skolan/förskolan för att han är pojke och pojkar är sådana? Glöm det. Alla barn behöver en vuxen nära sina själar. En vuxen som visar intresse och som förvaltar tankar och känslor på ett sätt som gör att det känns bra att berätta om saker. Lär dig hur man når dit.

Se inte mellan fingrarna när din son beter sig illa. Markera. Skam är en jobbig känsla men lika viktig som alla de andra. Jobba med skammen. Lär små pojkar dels att känna skam men framförallt att hantera känslan av skam. Lär dem att det är okej att göra fel, att man nästan alltid kan ställa saker och ting tillrätta igen. Och visa dem ovillkorlig kärlek.

Prata med era söner om sex och porr. Prata om samtycke. Lär era söner att sex inte är något man har rätt till. Inte heller någonting man tjatar sig till eller tvingar på någon annan. Sex är något som sker i samtycke med en annan person. Annars är det inte sex, utan övergrepp.

Kräv av eventuella idrottsklubbar som din son är med i att de ska arbeta aktivt mot machokultur, sexism, homofobi och rasism. Ifrågasätt gamla normer och strukturer inom klubbarna. Begär samma sak av era söners skolor.

Döttrarna då? Kommentera inte deras utseenden. Varken positivt eller negativt. Bekräfta dem på relevanta plan istället. Skräm inte flickorna. Begränsa dem inte för att de är flickor. Berätta för dem att det aldrig är deras fel. Att ansvaret inte ligger hos dem att se till att de inte blir våldtagna och sexuellt ofredade. Det ligger hos männen och hos oss som uppfostrar framtida män, främst då hos papporna/manliga förebilder.

jenny_thomasson@hotmail.com