Röjde bort 2 000 år gammal stensträng

fornminnesbrott En del av en 2 000 år gammal stensträng togs bort, bit för bit, vid ett röjningsarbete på Gotland i fjol. Nu har fastighetsägaren dömts för fornminnesbrott.

Fastighetsägaren erkänner att hon tagit bort stenarna när hon röjde i en hage, men hävdar att hon inte visste att stenarna var en del av ett fornminne. Kvinnan döms till totalt 10 500 kronor i dagsböter.

Enligt Länsstyrelsen på Gotland, som polisanmälde fallet, är det ett ovanligt ärende.

– Vi anmälde två skador på fornlämningar i fjol. Det andra fallet gällde klotter, säger arkeolog Marie-Louise Hellqvist i en skriftlig kommentar till Nyhetsbyrån Siren.

Tingsrätten konstaterar i domen att fastighetsägaren agerat oaktsamt. Markarbetena utfördes utan tillstånd från länsstyrelsen. Även om fornlämningen från järnåldern inte var uppenbar i terrängen fanns den tydligt utmärkt i fastighetsregistret, och det gjordes inte heller några andra efterforskningar om stensträngen innan den togs bort.

Enligt Marie-Louise Hellqvist har länsstyrelsen under perioden 2013-2016 anmält elva misstänkta fall av fornminnesbrott vidare till polisen.

– Många gånger handlar det om anonyma anmälare som initierar de här ärendena, säger hon i kommentaren till Nyhetsbyrån Siren.

 
 
  • Mest läst senaste dygnet

Läsarkommentarer:

Röjde bort 2 000 år gammal stensträng

Blåljus

  • Senaste lokalt
  • Senaste blåljus
Annons