Fastighetsägaren erkänner att hon tagit bort stenarna när hon röjde i en hage, men hävdar att hon inte visste att stenarna var en del av ett fornminne. Kvinnan döms till totalt 10 500 kronor i dagsböter.

Enligt Länsstyrelsen på Gotland, som polisanmälde fallet, är det ett ovanligt ärende.

– Vi anmälde två skador på fornlämningar i fjol. Det andra fallet gällde klotter, säger arkeolog Marie-Louise Hellqvist i en skriftlig kommentar till Nyhetsbyrån Siren.

Tingsrätten konstaterar i domen att fastighetsägaren agerat oaktsamt. Markarbetena utfördes utan tillstånd från länsstyrelsen. Även om fornlämningen från järnåldern inte var uppenbar i terrängen fanns den tydligt utmärkt i fastighetsregistret, och det gjordes inte heller några andra efterforskningar om stensträngen innan den togs bort.

Enligt Marie-Louise Hellqvist har länsstyrelsen under perioden 2013-2016 anmält elva misstänkta fall av fornminnesbrott vidare till polisen.

– Många gånger handlar det om anonyma anmälare som initierar de här ärendena, säger hon i kommentaren till Nyhetsbyrån Siren.