Någon hade känt röklukt i trapphuset och larmat räddningstjänsten. Väl på plats visade det sig vara en cigarett som lyckats tända eld på en plastmatta i en av lägenheterna. Lägenhetsinnehavaren lyckades själv släcka
branden, och när räddningstjänsten kom till platsen var faran över. Personal från räddningstjänsten hjälpte till att vädra ur trapphuset för att få bort röklukten