Mannen döms för att i september månad 2015 ha satt upp affischer vid Gråbo torg, i närheten av kvinnans bostad. Affischerna var försedda med text och bilder med sexuellt innehåll relaterat till den drabbade kvinnan, där det insinueras att kvinnan säljer sexuella tjänster. På affischerna figurerade även kvinnans kontaktuppgifter.

Den dömda mannens fingeravtryck har identifierats på en av affischerna som lämnades in till polisen. Därtill har mms skickats med samma innehåll som på affischerna till den drabbade kvinnan och personer i hennes närhet. Dessa mms skickades från ett telefonnummer som fyllts på med refillkort vid ett enda tillfälle. Refillkortet inhandlades med den dömda mannens bankkort. Därmed anser tingsrätten att det är ställt utom allt rimligt tvivel att det är mannen som begått den brottsliga handlingen.

Mannen ska utöver dagsböterna även betala 5 000 kronor i skadestånd till den drabbade kvinnan.